Proiectul vizează creșterea, în primul an școlar universitar, a ratei de retenție şi promovabilitate la Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Pentru facilitarea adaptării studenților la mediul academic în primul an universitar, studenţii implicati în proiect, vor beneficia de activităţi remediale, de orientare şi consiliere precum şi alte acţiuni suport pentru debutul în carieră (inclusiv vizite de studiu/tematice la companii, work-shopuri şi ateliere ale carierei etc.).